"แฮ็พพิแมธ"

เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันที่จะประสบผลสำเร็จ ในการศึกษาเล่าเรียน แก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โรงเรียนใด โดยการพัฒนานักเรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพให้มีความสามารถใน การเรียนรู้และมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ในระดับสูง เพื่อที่จะเรียนในระบบโรงเรียน ได้อย่างราบรื่นตลอดชีวิตการเรียน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดไป

ข่าวและกิจกรรม

โครงการสอน HAPPY MATH ในโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม จังหวัดสตูล

คุณชนินทร์ ปรีชพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด มาบรรยายหัวข้อเรื่อง “เรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งตลอดชีวิต ด้วยระบบแฮ็พพิแมธ” ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจส่งบุตรหลานเรียนแฮ็พพิแมธ ในการประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม...

Read More >

งานมอบรางวัล “The Best of Franchise” SMEs สร้างอาชีพ Awards ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 คุณชนินทร์ ปรีชพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด ได้รับรางวัล “The Best of Franchise” ในงาน SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดย SMEs สร้างอาชีพ ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More >

พิธีมอบรางวัลงานเถ้าแก่ใหม่ EXPO 2015

คุณชนิทร์ ปรีชพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัดได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นด้านการศึกษาตามโครงการประกวด "เถ้าแก่ใหม่ Awards 2014"ทั้งนี้คุณชนิทร์ กล่าวว่ารางวัลดังกล่าวถือว่าเป็นความสำเร็จของแฟรนไชส์ HAPPY MATHทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื...

Read More >